PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT

Wij verzorgen voor de bouwprojecten van opdrachtgevers het management van het totale voorbereidings- en uitvoeringsproces. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een project kunnen door ons de taken van de procesmanager of de projectmanager worden vervuld. Bij kleinere bouwprojecten is de combinatie van beide functies ook mogelijk.

Bij het procesmanagement zijn de projectkaders minder of nog niet gedefinieerd en dienen deze nog bepaald te worden. Een procesmanager zorgt voor de noodzakelijke onderzoeken, definieert de projectkaders en bewaakt het bouwproces op grote lijnen.

Bij het projectmanagement is er sprake van de aansturing van een project binnen duidelijke kaders (locatie, programma, budget, planning en kwaliteit). De werkzaamheden bij het projectmanagement is meer intensief dan bij het procesmanagement en vraagt een grotere inzet van tijd. De projectmanager is de verbindende schakel tussen de opdrachtgever, de gebruikers c.q. de organisatie en het totale bouwproces.
Voor een project onderscheiden wij hierbij specifiek:

  • Het ontwerpmanagement in de bouwvoorbereidingsfase
  • De directievoering tijdens de uitvoering

Middels het zandloper-/trechtermodel is de spilfunctie van de projectmanager (ook wel bouwheer of bouwmanager genoemd) inzichtelijk gemaakt. De bouwmanager is voor zowel de opdrachtgever als een groot deel van de in het bouwproces betrokken partijen (ontwerpers, adviseurs, onderzoeksbureaus, aannemers, installateurs en leveranciers) het aanspreekpunt. Dit zorgt voor een duidelijke aansturing en voorkomt dat er (onbedoeld en ongewenst) verschillende communicatielijnen tussen de organisatie van de opdrachtgever en de  bouwprojectorganisatie ontstaan. Waar nodig en gewenst zijn meerdere communicatielijnen uiteraard wel mogelijk. Maar dit volgt dan uit een bewuste afweging (bijvoorbeeld directe contacten tussen de architect en opdrachtgever of haar organisatie). 

INTERESSE ?

Bent u op zoek naar een ervaren projectmanager voor uw bouwproject? Neem dan met mij contact op. Ik neem graag de tijd voor een goede kennismaking en het uitwisselen van ervaringen.