Renovatie sporthal Molenbroek Gemert

Renovatie sporthal Molenbroek

Renovatie van de sportaccommodatie Molenbroek met 2 sportzalen en een dojozaal (bouwjaar 1981), waarbij de verduurzaming van het complex een belangrijk aandachtspunt is. De werkzaamheden zijn voorbereid in bouwteamverband en de uitvoering gepland in een korte periode gedurende de zomervakantieperiode om de sluiting en hinder voor de gebruikers maximaal te beperken.
De rol van TEKTON:

Opstellen van het ruimteboek en budgetraming, advies aanbesteding en selectie bouwteam, projectmanagement bouwteamfase en directievoering.

OpdrachtgeverGemeente Gemert-Bakel
PlaatsGemert
Periode2019-2020
Omvangca € 1.770.000,-
Duurzaamheiddiverse maatregelen