Multifunctioneel Centrum De Hamar Belfeld

Multifunctioneel Centrum De Hamar Belfeld

Nieuwbouw theaterzaal, functionele ruimten, horeca en gezondheidscentrum. Doelstelling van dit project was de verbetering van het maatschappelijk voorzieningenniveau en het behoud de leefbaarheid in het dorp Belfeld. De oude voorziening werd, behoudens de sporthal en bibliotheek, gesloopt en in plaats hiervoor kwam er nieuwbouw voor het sociaal cultureel centrum en een gezondheidscentrum. Voorts werd de bestaande sporthal nagenoeg volledig installatietechnisch gerenoveerd. Tevens is de buitenruimte rondom de accommodatie heringericht.
De rol van TEKTON:

Projectmanagement en bestuurlijke ondersteuning voor de wethouder en bestuurder woningbouwstichting.