OVER TEKTON

AANPAK

De complexiteit van een project is iedere keer een nieuwe uitdaging en vraagt niet alleen kennis van zaken, maar ook flexibiliteit en creativiteit. Gedreven door de ambitie om het beste voor de opdrachtgever te realiseren, zijn een goede beheersing van het project en een optimalisering van de prijs-kwaliteitverhouding de belangrijkste doelstellingen.

De ruime ervaring in en kennis van de publieke sector maken het mogelijk om de beste oplossingen voor een huisvestingsvraagstuk en een passende aanpak van het bouwproces te adviseren. Hierbij worden de belangen van de opdrachtgever en de mogelijk andere betrokken partijen (zoals de uiteindelijke gebruikers) zorgvuldig gewogen en vertaald in een functioneel programma en gebouw.

Transparantie en duidelijkheid voor de opdrachtgever staat hoog in het vaandel. Dit geldt ook richting de toekomstige gebruikers van een gebouw en alle betrokken procespartners, zoals de architect, constructeur, adviseurs, aannemers, installateurs en leveranciers.

DUURZAAMHEID

Voor de realisatie van een (bijna) energieneutraal gebouw, de beperking van energie en de toe te passen energiebronnen worden de uitgangspunten van de Trias Energetica nagestreefd. De gekozen maatregelen bij een renovatie of nieuwbouw dienen bij voorkeur te leiden tot besparing van energie, bedrijfskosten en een gunstige energieprestatie van het gebouw.

Door het gebouw te ontwerpen met een uitmuntend geïsoleerde en luchtdichte buitenschil (volgens de principes van Passiefbouwen) kunnen complexe installaties en voorzieningen vermeden worden. Installatietechniek met een hoge investeringslast (met name veroorzaakt door een korte afschrijvings-termijn en hogere onderhoudskosten) zijn niet per se nodig om tot energiebesparing te komen. Steeds vaker worden deze uitgangspunten gehanteerd bij het ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit leidt tot betaalbare (bijna) energie-neutrale gebouwen.

DRIE STAPPEN VAN DE TRIAS ENERGETICA

  MINIMALISEER ENERGIEVERBRUIK

Beperk de energieverliezen: wat niet gebruikt wordt behoeft ook niet opgewekt te worden. Dit te bereiken door een compact gebouw, een goede oriëntatie op de zon, verhoogde isolatiewaarden, een maximale luchtdichtheid van de buitenschil, het voorkomen van koudebruggen en energiezuinige installaties.

  GEBRUIK DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

Streef naar een opwekking met een lage milieubelasting en een minimale vraag naar fossiele brandstoffen:
Benutten van restwarmte uit de omgeving, de toepassing van warmtepompen, zon- en windenergie etc.

  EFFICIËNT GEBRUIK FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Verkrijg de benodigde warmte uit installaties met een maximaal rendement: Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuur-verwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen.

 

DNA
De nieuwe aanpak in de bouw

Sinds 2013 is TEKTON lid van en actief betrokken bij de vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw. Paul Buitenhek is in mei 2013 toegetreden tot het bestuur van deze vereniging. Doelstelling van de vereniging is het promoten van (bijna) energie-neutrale duurzame gebouwen. Een belangrijk uitgangspunt hierin zijn de principes van het Passiefbouwen. Hiervoor heeft de DNA in bouw in de periode 2012-2015 succesvol geparticipeerd in het Europese PassREg-project voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over Passiefbouwen. Voorts is de DNA in de Bouw (2016-heden) betrokken bij de ontwikkeling van de Ecowijk De Kiem in Arnhem, waarvoor Paul Buitenhek voorzitter was van de toetsingscommissie. Thans is de DNA in de Bouw Europees projectleider en voor het AZEB-project met als doel om betaalbare (goedkopere) energieneutrale gebouwen te ontwikkelen.

Voor meer informatie zie www.dnaindebouw.nl

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

TEKTON is een maatschappelijk betrokken onderneming en sinds 1995 worden door Paul Buitenhek verschillende (onbetaalde) bestuursfuncties ingevuld.

In het bijzonder noemen wij het Sport- en Jeugdcluster Engelerhart te Engelen (gemeente ’s-Hertogenbosch). Het betreft een bijzonder project waarbij op het bestaande sportcomplex van voetbalvereniging FC Engelen, middels een herinrichting van het sportpark ruimte ontstond voor de nieuwbouw van een open sport- en schoolcampus met het clubgebouw van FC Engelen, een jeugdhonk voor De Schuilplaats, een dependance van de Antonius Abt Jenaplan basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Deze visie op de ontwikkeling van een buitensportaccommodatie heeft veel belangstelling van andere gemeenten, sportclubs en zelfs de KNVB. Het is een voorbeeldproject en heeft velen inspiratie gegeven voor hun plannen.

In de rol van bestuurslid accommodatie en later secretaris van FC Engelen was Paul Buitenhek, namens de voetbalvereniging, direct betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het Sport- en Jeugdcluster Engelen. Hierbij werd samengewerkt met de gemeente ’s-Hertogenbosch, de dorpsraad Engelen, de participanten, architectenbureau Kuin & Kuin, de Coresta Group en BUKO bouwsystemen. Zie ook www.engelerhart.nl

In het gehele proces van 2006 tot medio 2012 zijn door Paul Buitenhek de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Auteur van de haalbaarheidsstudie 2007
  • Opstellen ruimtelijk en functioneel programma van eisen
  • Overleg met ontwerpteam namens de voetbalvereniging
  • Participatie in project- en stuurgroep
  • Overleg en aansturing binnen de vereniging
  • Inkoop inrichting
  • Kwaliteitscontrole bij oplevering
  • Coördinatie ingebruikname
  • Beheerafspraken tussen gebruikers