BELEIDSMATIGE EN BESTUURLIJKE ONDERSTEUNING

Op basis van onze ruime ervaring met projecten voor de (semi-)overheid, kunnen wij voor onze projecten het bestuur ondersteunen bij het bepalen van huisvestingsbeleid en het nemen van besluiten. Dit betreft o.a. de deelname aan beleidsbepalende en strategische discussies, het schrijven van notities of adviseren van het bestuur.

Specifiek voor de gemeentelijke overheid maken wij desgewenst periodieke rapportages, verzorgen presentaties aan college en/of raadscommissies,  ondersteunen een wethouder in commissievergaderingen, schrijven B&W notities en voorstellen, raadinformatie stukken en raadsvoorstellen.

INTERESSE ?

Heeft u behoefte aan betrouwbaar bestuurlijk advies en ondersteuning bij het huisvestingsbeleid of een complex bouwproject en/of omgevingsstructuur?  Neem dan met mij contact op. Ik neem graag de tijd voor een goede kennismaking en het uitwisselen van ervaringen.