ADVIES BIJ HUISVESTINGSVRAAGSTUKKEN

TEKTON heeft ruime expertise en ervaring als adviseur in complexe en specifieke huisvestingsvraagstukken. Dit met name op het gebied van maatschappelijk vastgoed voor de gemeentelijke overheid en zorginstellingen.
Onze kennis omvat onder andere:

  • Advies en onderzoek (haalbaarheid, huisvesting en locatie)
  • Conditiemeting bestaande gebouwen
  • Opstellen van een programma van eisen
  • Opstellen van een projectplan (plan van aanpak, budget en planning)
  • Het opzetten en inrichten van een projectorganisatie
  • Stichtingskostenramingen en huisvestingslasten
  • Duurzaamheid en specifiek (bijna) energie neutrale gebouwen
  • Selectie- en aanbestedingsprocedures (Onderhands, Nationaal en Europees)
  • Second opinion op projecten en onderzoeken

Bij ieder huisvestingsvraagstuk streven wij een pragmatische aanpak van het onderzoek na, zonder de gedegenheid hierbij uit het oog te verliezen. Onze primaire insteek is, onderzoeksresultaten en advies in compacte en helder leesbare rapportages te verwerken.

Door ons grote netwerk en goede relatie met andere specialisten en deskundigen in de branche kunnen wij (indien nodig) andere adviesbureaus bij een onderzoek betrekken. Deze adviseurs kunnen dan onder onze aansturing en verantwoordelijkheid hun specifieke kennis en ervaring inbrengen.

INTERESSE ?

Zoekt u een gedegen en deskundig adviseur voor uw huisvestingsvraagstuk? Neem dan met mij contact op. Ik neem graag de tijd voor een goede kennismaking en het uitwisselen van ervaringen.